"Misplaatste" pijn

Het is algemeen bekend dat pijn aan de linker schouder en onderarm kan wijzen op een aandoening van het hart (bijv. coronaire ischemie). Zo ook kan een ziekte van lever of galblaas gepaard gaan met pijn aan de rechter schouder. Minder bekend is dat dit ook geldt voor vele andere pijnen: lage rugpijn kan het gevolg zijn van een aandoening van een orgaan in het kleine bekken (uterus, ovarium), pijn in een knie kan zijn oorsprong hebben in de heup. Pijnen kunnen dus op de “verkeerde” plaats gevoeld worden en dat kan verwarring geven. De verklaring voor dit fenomeen moet gezocht worden in de segmentale innervatie: een intern orgaan en een oppervlakkig lichaamsdeel hebben een gemeenschappelijke innervatie. In het ruggenmerg bereiken perifere en viscerale afferenten eenzelfde segment en het brein verwart de herkomst van de informatie (zgn. convergentie-projectie theorie).

Ook is een omgekeerde weg mogelijk: vanuit het lichaamsoppervlak kan de functie van interne organen beïnvloed worden: segmentale therapie.

Hoewel deze verschijnselen een realiteit zijn, is wetenschappelijk onderzoek hiernaar uitermate schaars. Dat is jammer want een goede interpretatie van segmentale verschijnselen kan helpen bij de vroeg-diagnostiek van aandoeningen van interne organen.

In de vijfde editie van het boekje “Segmentale verschijnselen” (2022) wordt een heldere uitleg gegeven van de segmentale wisselwerkingen binnen ons lichaam, gelardeerd met vele praktische voorbeelden en adviezen. Op het bijbehorende online-platform zijn per hoofdstuk enkele nuttige vragen opgenomen zodat de lezer kan toetsen of hij de tekst begrepen heeft. Zie verder onder "Publicaties".

Terug naar overzicht

Website: Indrukwekkend | Marketingbureau | on- offline marketing en websites