Publicaties

"In mijn boeken probeer ik de neurowetenschappen toegankelijk te maken voor studenten, zorgverleners en een breed publiek"

6-delige boekenreeks 'Toegepaste Neurowetenschappen'

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum (BSL)
Doelgroep: medici, paramedici, verplegers/verzorgers, psychologen

In alle delen ligt een sterk accent op de toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappen, de relatie met het dagelijks leven en de problemen die patiënten/cliënten ondervinden.

Deze 6 boeken zijn met korting te bestellen via www.bsl.nl/shop/cranenburgh. Klik hier voor folder en kortingscode. Ze zijn ook zonder korting verkrijgbaar via www.bol.com of iedere andere boekhandel.

Boeken voor een breder publiek, uitgegeven in eigen beheer

In onze samenleving komen sommige onderwerpen uit de neurowetenschappen herhaaldelijk aan de orde:

  • Is herstel na hersenbeschadiging (hersentrauma of beroerte) mogelijk?
  • Zo ja, kan je dat beïnvloeden?
  • Wat is de oorzaak van chronische pijn en hoe ga je daar mee om?
  • Hoe kan de wonderbaarlijke invloed van muziek verklaard worden?
  • Hoe kan muziek als therapie worden ingezet?
  • Wat verandert er in het brein na het doormaken van oorlog of andere rampspoed?

Onderstaande vier boeken geven hierover nuttige informatie in voor ieder begrijpelijke taal. Te bestellen via www.bol.com en iedere andere boekhandel.

Kijkend leren

5e druk 2019
Taal is heel dominant in onze wereld. Praten, praten, praten – in talkshows, therapiesessies, politiek en de kroeg. Ook onderwijs is nauwelijks denkbaar zonder woorden. Toch hebben woorden ook hun beperking – een gesproken of geschreven uitleg wil nogal eens mislukken. Dan kunnen we visuele middelen inzetten: we maken een schetsje of schema. Mensen praten sinds ongeveer 40.000 jaar. ‘Visueel’ leren (leren door imitatie) heeft echter veel oudere wortels! Het is zeker geen toeval dat goed onderwijs zich kenmerkt door een afgewogen combinatie van verbale en visuele informatie. Dit boek bevat 36 visuele schema’s over de werking van hersenen en zenuwstelsel. Een visueel schema heeft als groot voordeel dat alle processen in één blik zichtbaar zijn. Het maakt daarbij gebruik van het feit dat onze hersenen daar – evolutionair gezien – tamelijk goed in zijn. Naast ieder schema staat een talige uitleg. Verbale en visuele informatie gaan in dit boek hand in hand.
Bestellen

Hersen-Herstel-Poster

5e druk 2019

Een 40 x 60 cm poster die gebruikt kan worden om de mogelijkheden van herstel na hersenbeschadiging uit te leggen.

Toelichting

Een beroerte of hersentrauma is voor patiënt en familie vaak een drama. De ontreddering is voor een deel terug te voeren op onwetendheid: op scholen wordt veel onderwezen, helaas weinig tot niets over hersenbeschadiging en de gevolgen daarvan. Dat is eigenlijk merkwaardig gezien de omvang van het probleem: in Nederland leven minstens 300.000 mensen (1 op de 50) met de merkbare gevolgen van een (kleine of grote) beroerte of hersentrauma (waaronder ook hersenschudding).

De opvattingen onder leken variëren van “Eenmaal laesie, altijd gestoord”: doemdenken, tot “Als je maar oefent, komt alles weer goed”: valse hoop. Juist daarom is het van groot belang de patiënt en familie een realistisch idee te geven over de mogelijkheden van herstel. In de huidige praktijk zijn er steeds weer patiënten die, tegen alle verwachting in, redelijk tot goed herstellen en hun leven weer oppakken: dat stemt tot nadenken! Daarbij komt dat we nu (eindelijk!) tot het inzicht gekomen zijn dat ons brein zeer plastisch is en over diverse herstelmechanismen beschikt: dat inspireert tot een doortastende aanpak! Het is echter lastig om individuele voorspellingen te doen, want vele en uiteenlopende factoren spelen een rol, zoals genetische diversiteit, leerervaringen, cognitieve factoren, motivatie, geduld, ondersteuning. Eén van die factoren is kennis en inzicht: wanneer de patiënt weet dat er herstelmogelijkheden zijn, zal hij daar moed uit kunnen putten. Neem daarom rustig de tijd om aan de hand van deze Hersen-Herstel Poster de mogelijkheden uit te leggen.

Bestellen via het contactformulier

Website: Indrukwekkend | Marketingbureau | on- offline marketing en websites