Boek “Manifest voor een betere wereld” verschenen

PERSBERICHT.

Boek ”Manifest voor een betere wereld” schetst de impasse waarin onze samenleving is terechtgekomen, levert discussiestof en suggesties voor oplossingen. Wetenschapper Ben van Cranenburgh pleit voor een rigoureuze aanpak.

Haarlem, 5 april 2023 – Marktwerking en economische groei zijn na de jaren 80 welhaast heilig verklaard. De overheid heeft publieke diensten afgestoten en op de markt gegooid. Iedereen ervaart de desastreuze gevolgen: chaos op de energie- en telefoonmarkt, geen betaalbare woningen, ernstig personeelstekort in zorg, onderwijs en openbaar vervoer, toenemende armoede, ongelijkheid van inkomen en ontplooiingskansen en toenemende vernietiging van natuur en milieu.

We leven in een hectische wereld waarin miljardairs, projectontwikkelaars en aandeelhouders de dienst uit maken. Dit kan zo niet doorgaan. Ben van Cranenburgh levert een vurig pleidooi voor de terugkeer van gezond verstand en moreel kompas.

Ben van Cranenburgh (Haarlem, 1945) is neurowetenschapper en houdt zich intensief bezig met de praktische toepassing van neurowetenschappelijke inzichten. Daarmee probeert hij de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. Hij publiceerde diverse leerboeken alsook boeken voor een breder publiek, zoals “Muziek en brein” en “Oorlog en brein”. In dit nieuwe “grensoverschrijdende” boek verlaat Van Cranenburgh even de neurowetenschappen en reflecteert over onze huidige samenleving en over mogelijke transities naar een betere wereld.

“Dit boek is geschreven voor iedereen. Voor iedereen die zich zorgen maakt over de huidige wereld en voor iedereen die wil nadenken en discussiëren over een betere toekomst voor de kinderen van onze kinderen”, zegt hij. “Het is hard nodig om onze consumptiedrang en directe behoeftebevrediging te matigen en meer vooruit te denken over tientallen, honderden en misschien wel duizenden jaren.”

De overheid hoeft geen Sinterklaas te spelen, maar een basissalaris voor iedereen zou wel heel veel problemen in één klap kunnen oplossen: armoede, ongelijkheid, ongezonde stress, bureaucratie en pensioen. Niemand is blij met de volstrekt onoverzichtelijke energiemarkt en zorgverzekeringen. Publieke diensten voor basisbehoeften zouden het vertrouwen in de overheid kunnen herstellen. “We betalen graag belasting als we dat vertaald zien in voorzieningen die onze kwaliteit van leven borgen.” zegt Van Cranenburgh.

Het dogma van economische groei gaat volgens hem helaas voorbij aan wat mensen ècht nodig hebben: welbevinden en ontplooiingskansen. In onze hyperkapitalistische maatschappij is reclame verworden tot een vorm van desinformatie die ethisch niet aanvaardbaar is. “Reclame reduceert weldenkende mensen tot zwakzinnige consumenten in een verziekt systeem dat slechts gericht is op omzetvermeerdering”, zegt hij.

Auto- en vliegverkeer zijn sterk vervuilend en tasten onze leefomgeving aan. Een efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer op landelijk en Europees niveau is hard nodig. We kunnen volgens hem ook niet toestaan dat onze diep-verankerde band met de natuur verdrongen wordt door beton, plastic en asfalt. “Mogen wij zomaar alle natuur vernietigen? Hebben planten en dieren niet ook hun rechten?”, vraagt hij zich af.

Cultuur en sport zijn belangrijk voor de fysieke en psychische ontwikkeling en beschermen tegen aftakeling. Maak cultuur en sport daarom bereikbaar voor iedereen, bepleit hij in zijn boek. Het wordt mensen niet gemakkelijk gemaakt om gezond te eten en te leven: gezond voedsel is duur, ongezond voedsel is goedkoop. Hoe verzin je het? “Veel gezondheidsproblemen zijn terug te voeren op ziekmakende factoren in onze samenleving zoals te hoge werkdruk, ongezonde stress, uitbuiting en passieve leefstijl. Daar is op vele fronten iets aan te doen”, stelt hij.

In een beschaafde maatschappij horen vertrouwen en rechtvaardigheid centraal te staan. Crises à la toeslagenaffaire en Groningse aardbevingsschade komen dan niet meer voor. Veel stress zal dan verdwijnen en mensen komen beter in hun vel te zitten.

De VN pleit al heel lang voor ontwapening. Wij geven echter miljarden uit aan bewapening. Van Cranenburgh: “Van de geschiedenis kunnen we leren dat wapens en gewelddadige onderdrukking de wortels van onvrede en conflicten nooit kunnen oplossen. Een krachtige VN is nodig. Die kan ingrijpen wanneer afspraken geschonden worden. In zo’n krachtige VN heeft geen enkele lidstaat een vetorecht. Een veilige en leefbare wereld is alleen haalbaar wanneer alle landen van de wereld de handen stevig ineenslaan.”

Manifest voor een betere wereld is een uitgave van “Toegepaste Neurowetenschappen” te Haarlem.
Voor meer informatie of voor het aanvragen van een recensie-exemplaar kunnen media contact opnemen met Ben van Cranenburgh  via 023-5285027 of via mail benvancra@outlook.com.

Terug naar overzicht

Website: Indrukwekkend | Marketingbureau | on- offline marketing en websites