Congres "Het brein in onze wereld"

Verslag congres “Het brein in onze wereld”
50 jaar toegepaste neurowetenschappen in Nederland.

We kijken terug op een succesvol verlopen congres. Er waren ruim 100 zeer gemotiveerde deelnemers: medici, paramedici, psychologen en geïnteresseerde leken. Sprekers van naam uit binnen en buitenland leverden presentaties over uiteenlopende onderwerpen.

Uit iedere presentatie bleek zonneklaar dat de neurowetenschappen iets te bieden hebben. In diverse lezingen stond het neurale-netwerk concept centraal: chronische pijn, rampspoed, gevolgen van hersenbeschadiging, herstelmechanismen, motorische skills bij sporters en musici. Neurale netwerken veranderen continu onder invloed van leerprocessen, levenservaringen en omgevingskenmerken.

Wat hebben we geleerd?

Functies zitten niet op één bepaalde plek in het brein, pijn wordt lang niet altijd veroorzaakt door prikkeling van zenuwuiteinden, motorische behendigheid heeft weinig met spieren maar veel met het brein te maken, PTSS kan het gevolg zijn van rampspoed, al of niet in combinatie met een kwetsbaar brein, al of niet tijdens een kritische kwetsbare periode en, last but not least: we lijken te vergeten dat mensen met neurologische aandoeningen vaak nog beschikken over vele intacte vaardigheden en soms zelfs bijzondere talenten. Wat dat betreft kunnen we nog een slag maken. Dit laatste is ook het thema van het boek “Positieve Neurologie” dat tijdens het congres feestelijk gepresenteerd werd.

Irena Veringa was chairwoman van het congres. Zij sloeg creatieve bruggen tussen de diverse lezingen en voorzag iedere spreker van een “woord” dat het beste bij haar/hem paste. Dat leverde de volgende lijst:  uniek – enthousiasme – verbinding – zorgvuldig – geëngageerd – inventief – uitleggen – compassie – educatie – constructief – optimisme.

Het was een mooie dag.

 

Terug naar overzicht

Website: Indrukwekkend | Marketingbureau | on- offline marketing en websites