Congres “Het brein in onze wereld”
19 januari 2024 Driebergen. Grijp uw kans om uw neurowetenschappelijke kennis en inzicht te actualiseren!
"Ik zie het als een uitdaging om de neurowetenschappen toegankelijk te maken en de samenleving te wijzen op mogelijke toepassingen. Dat doe ik via publicaties, lezingen en cursussen"

Ben van Cranenburgh: De neurowetenschappen hebben iets te bieden

Wat wordt bedoeld met de term “neurowetenschappen”? In de jaren 70 was de term “neurowetenschappen” nog tamelijk ongebruikelijk. Vele inzichten in hersenen en gedrag werden toen onvoldoende op hun waarde geschat. Onderwijs op het gebied van hersenen en zenuwstelsel was uitgesproken saai en beperkte zich tot anatomische namen van hersenstructuren en wrede dierexperimenten. “Neuroscience” moest nog geboren worden.

De neurowetenschappen omvatten een breed scala aan disciplines die zich bezighouden met hersenen, zenuwstelsel en gedrag: neuroanatomie, neurofysiologie, neuropsychologie, klinische neurologie, neurofilosofie, evolutiebiologie, cognitiewetenschap en nog veel meer. Momenteel krijgen de neurowetenschappen veel aandacht in de media. Over de rol van onze hersenen in ons bestaan doen veel nieuwe ideeën de ronde. Een kernpunt hierbij is dat de plasticiteit van ons brein de basis vormt voor ons leervermogen – een stelling die overigens al rond 1900 was geformuleerd door de Spaanse histoloog Ramon y Cajal en de Amerikaanse psycholoog en filosoof William James (onafhankelijk van elkaar).

Overal op de wereld bestaan tegenwoordig instellingen die zich richten op neuroscience. Er duiken aan de lopende band nieuwe neurowetenschappelijke inzichten op, waarbij we ons steeds kunnen afvragen of die consequenties kunnen hebben voor onze samenleving. Revalidatie, onderwijs, muziek, dans en sport kunnen zeker profijt hebben van een neurowetenschappelijk perspectief.
“De neurowetenschappen kunnen een ander licht werpen op problemen in onze samenleving.”
19 januari 2024

Congres "Het brein in onze wereld"

Grijp deze kans om uw inzicht in de neurowetenschappen te actualiseren!

Sinds de jaren 80 hebben de neurowetenschappen een grote vlucht genomen. Beeldvormende technieken hebben ons veel inzicht gebracht in de relatie tussen hersenen, gedrag en cognitie. We weten nu dat ons functioneren gestuurd wordt door neurale netwerken waarbinnen verschillende delen van ons brein gecoördineerd samenwerken.
Meer informatie over het congres

Geïnteresseerd in het werk van Ben van Cranenburgh?

Lezingen en cursussen

Wilt u meer weten over de toegepaste neurowetenschappen? Over dit onderwerp geef ik lezingen en cursussen. Deze kunnen plaatsvinden in mijn eigen neuro-auditorium, of op uw eigen locatie: ziekenhuis, revalidatie- of zorgcentrum, gezondheidscentrum, school, collegezaal of publieke ruimte. Een lezing of cursus aanvragen kan via de contactpagina.
Lees meer

Publicaties

In de afgelopen jaren heb ik een aantal boeken geschreven. Ik probeer de inhoud hiervan bij iedere nieuwe editie zo goed mogelijk te actualiseren. Enerzijds betreft het studieboeken, bestemd voor studenten en professionals (medici, paramedici, psychologen), anderzijds boeken die voor een breder publiek een neurowetenschappelijk perspectief schetsen van maatschappelijk relevante onderwerpen zoals: leven na hersenbeschadiging, chronische pijn, muziek, sport, oorlog en rampspoed.
Publicaties

Neuro-auditorium

Diegenen die voor een groep een lezing of cursus willen organiseren, bied ik een uniek neuro-auditorium, compleet met audio-visuele middelen en catering, gelegen in het hartje van Haarlem op 12 minuten lopen vanaf het station. Hier kunt u in een persoonlijke en gezellige ambiance uw evenement houden voor uw team, groep, school, vereniging of bedrijf (max 30 a 35 personen).
Neem contact op

Aandachtsgebieden:

Nieuwe inzichten

Onderzoek met beeldvormende technieken heeft onze inzichten in de werking van de hersenen ingrijpend gewijzigd. Gefixeerde centra voor bepaalde functies hebben plaatsgemaakt voor plastische neurale netwerken die voortdurend veranderen door leerprocessen en ervaring.

Hersenbeschadiging

Na een CVA (beroerte) of hersentrauma (verkeersongeluk) kunnen uiteenlopende stoornissen en problemen ontstaan. Naast hemiparese en afasie kunnen allerlei stoornissen van cognitie en gedrag een ingrijpende invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Plasticiteit en herstel

De plasticiteit en mogelijkheden voor herstel na een hersenbeschadiging (hersentrauma, beroerte).

Motorisch leren

Het leren van een motorische vaardigheid (tennisservice, pianospelen) is een zaak van het brein. Daar worden tijdens het leerproces specifieke neurale netwerken aangemaakt.

Pijn en het brein

Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat pijn kan bestaan zonder enige weefselschade of aandoening.

Muziek en brein

Beeldvormende technieken van de jaren 90 hebben laten zien dat muziek een ingrijpende invloed op ons brein kan hebben.

Rampspoed en brein

Blootstelling aan oorlog of andere rampspoed veroorzaakt logische, voor iedereen begrijpbare veranderingen in neurale systemen.

Hersteld maar niet genezen

Henk kreeg een infarct rechtachter in de hersenen. Hij vertelt hoe hij na zijn revalidatieperiode zijn leven weer oppakt. Er duiken problemen op. Ben laat zien hoe deze problemen samenhangen met de specifieke functie van de rechter hemisfeer en legt uit welke herstelmechanismen bij Henk een rol hebben gespeeld. Deze informatie kan een inspiratiebron zijn voor de vele patiënten met een CVA in de rechter hemisfeer.

Website: Indrukwekkend | Marketingbureau | on- offline marketing en websites